Maak natuursteen waterafstotend en olieafstotend dmv impregnatie

Maak natuursteen waterafstotend en olieafstotend dmv impregnatie Print

Care 1000 voor de behandeling van natuursteen
Care 1002 voor de behandeling van natuursteen
Care 1004 voor de behandeling van natuursteen
Care 1048 voor de behandeling van natuursteen
IDROSIL 1002 voor de behandeling van natuursteen

NATUURSTEEN

Natuursteen is een milieuvriendelijk natuurproduct, met een uniek en levendig uiterlijk. Bovendien is het een functioneel en duurzaam materiaal, dat voor een groot aantal binnen- en buitentoepassingen geschikt is. De aardkorst waarop wij leven bestaat voor een belangrijk deel uit natuursteen. Daardoor is de voorraad haast onuitputtelijk en wordt natuursteen in vrijwel alle landen gewonnen. De vorming van de aardkorst en dus natuursteen is een ingewikkeld geologisch proces, dat tot op de dag van vandaag doorgaat. Aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zijn hier het meest tastbare bewijs van. Dit geologische proces bepaalt het uiterlijk en de eigenschappen van natuursteen. Doordat geen plek ter wereld dezelfde geologische ontwikkeling doormaakt, is geen natuursteen gelijk.

Natuursteen is gevormd uit afgekoeld vloeibaar gesteente (magma of lava), of uit sediment (zand, klei, kalk) dat onder druk (vaak in combinatie met hoge temperaturen) is versteend. Natuursteen is het hoofdbestanddeel van de aardkorst waarop wij leven. De vorming van de aardkorst en dus natuursteensteen is een continue geologisch proces, dat zo oud is als de aarde. Van de beschikbare steen in de aardkorst is maar een deel economisch te winnen en te gebruiken. Desondanks zijn er duizenden natuurstenen. Natuurstenen met een vergelijkbare samenstelling en ontstaansgeschiedenis worden in een groep ingedeeld. Tot één groep (bijvoorbeeld marmers of granieten) kunnen vele honderden natuurstenen behoren. De belangrijkste groepen uit het schema worden hieronder besproken.

Dieptegesteenten

Dieptegesteenten zijn geleidelijk afgekoeld en onder grote, constante druk gevormd. Dit resulteert in grofkorrelige gesteenten, met duidelijk waarneembare kristallen. Uiterlijk en samenstelling van dieptegesteenten zijn regelmatig, maar stenen onderling kunnen sterk in uiterlijk verschillen. Tot deze groep behoren bijvoorbeeld de granieten en gabbro's.

Uitvloeiingsgesteenten

Magma kan uit het binnenste van de aarde aan het aardoppervlak komen, wat we dan lava noemen. Na bijvoorbeeld een vulkaanuitbarsting zal de lava snel afkoelen en verharden. Deze stenen bevatten geen of bijna geen kristallen. Luchtbelinsluitingen kunnen voorkomen. Uitvloeiingsgesteenten zijn meestal gelijkmatig van uiterlijk en samenstelling. Tot deze groep behoren bijvoorbeeld de trachieten en basalten.

Sedimentgesteenten

Sedimentgesteenten zijn ontstaan door de afzetting van sediment in rivieren en zeeën. Er zijn twee soorten: afzettingsgesteenten en neerslaggesteenten.

Afzettingsgesteenten
Afzettingsgesteenten zijn ontstaan door het afzetten van klei-, zand- of kalklagen die vervolgens zijn versteend. Deze klei of zand kan afkomstig zijn van geërodeerde natuursteen, de kalk van schaaldiertjes, koraal en dergelijke. Tot de afzettingsgesteenten behoren de kleistenen, zandstenen en sommige kalkstenen (zie ook neerslaggesteenten). Kleistenen zijn uit klei gevormd. Ze worden in de natuursteensector niet gebruikt, maar vormen de basis voor leistenen. Zandstenen zijn uit zand gevormd en hebben een poreuze structuur. Kalkstenen zijn uit kalk gevormd. De fossielen die vaak in deze stenen worden gevonden, vertellen iets over de herkomst van het kalk.

Neerslaggesteenten
Neerslaggesteenten zijn ontstaan door het neerslaan van kalk uit met kalk verzadigd water. Sommige kalkstenen behoren tot deze groep (zie ook afzettingsgesteenten). In het algemeen is het uiterlijk van kalkstenen ontstaan uit neergeslagen kalk fijner gelaagd dan die door afzetting zijn ontstaan. Ook dit type kalksteen kan fossielen bevatten.

Metamorfe gesteenten

Deze worden ook wel omvormingsgesteenten genoemd en ontstaan door bewegingen in de aardkorst. Hierdoor worden bijvoorbeeld bergketens en zeetroggen gevormd. Tijdens dit proces kunnen reeds gevormde stollings- of sedimentgesteenten worden blootgesteld aan extreme druk, eventueel in combinatie met hoge temperaturen. Daardoor ondergaan deze gesteenten een gedaanteverwisseling of metamorfose. Hierdoor veranderen zowel het uiterlijk als de eigenschappen. Enkele voorbeelden van metamorfoses: kalkstenen, marmers, kleisteen, leistenen, zandstenen, kwartsieten, granieten, gneizen

Er zijn diverse soorten natuursteen verkrijgbaar:

- Basalt: Basaltina, black basalt, oriental basalt, palladio dark
- Blauwe hardsteen of arduin
- Graniet
: emerald pearl, galaxy grey, jasberg, Kashmir gold, Labrador blue, multicolor red, palladio light, supreme black.
- Kalksteen: andrah black, asian blue, astron, azul cascais, azul valverde, barcy, beauvillon, boisvillon, bomallon, cayses, cenia, combe brune, comblanchien, crema dorlion, cristallin fine doré, cudappah, gris ocean, hydrabad black, jura beige, jura grau blau, kadappa black, massangis roche claire, massangis roche jaune claire, montal, noir d’ardèche, noir d’orient, oosterse blauwsteen, ortis, romaanse kasteeldal.
- Kwartsiet: albino light, albino rosa, albino yellow, alta kwartsiet,clarks, desert, ocean green, pirana, sarinda, silver grey
- Leisteen: mustang
- Marmer: bianco carrara, botticino classico, crema marfil, emperador, nero marquina
- Zandsteen
: azul bateig, azul catilla, mirage blue, oasis blue, piedra de novelda

Care 1000 voor de behandeling van natuursteen
Care 1002 voor de behandeling van natuursteen
Care 1004 voor de behandeling van natuursteen
Care 1048 voor de behandeling van natuursteen
IDROSIL 1002 voor de behandeling van natuursteen 
 
CormiteC b.v.b.a Lageweg 60     B-8930 Menen D.Desschans:+32(0)476/29.28.72
G.Sirejacob:+32(0)475/93.99.93
Fax:+32(0)56/51.94.74 info@cormitec.be